Térinformatika

A térinformatika, vagy ahogyan az angol mozaikszó után a szakmában gyakran emlegetik, GIS (Geographical Information System) fogalmának magyarított elnevezése (újabban geoinformatika). Ez azt az interdiszciplináris (multidiszciplináris) feladatmegoldást jelenti, amikor is a hagyományos földmérés, térképkészítés tárgykörébe tartozó, földfelszíni (-alatti és feletti is) természetes és mesterséges objektumoknak a geometriai jellemzőinek és tematikus tulajdonságaiknak az adatgyűjtési-, feldolgozási-, és ábrázolási módszerei informatikai szervezéssel, modellezéssel, módszertannal és az ezekhez tartozó sajátos eszközrendszerrel (hardver, szoftver) kerül végrehajtásra. A GIS részét képezik az egyedi rendszerek létrehozását és működtetését ellátó szakemberek csoportja is.
A térinformatika használatát érdemes megfontolni minden olyan szakterületen, ahol felmerül a helyhez történő kapcsolhatóság, a helyre való hivatkozás. A valós világ eseményeinek, folyamatainak, ügyeinek jelentős része (~80%) kapcsolatba hozható a térbeli elhelyezkedéssel.

A térinformatika eszköztára lehetővé teszi a skálázott, testre szabott, ugyanakkor szabványokra épülő, továbbfejleszthető megoldások kialakítását. Cégünknek a főprofilja a különböző partneri specifikációk szerinti térinformatikai alkalmazások magas színvonalú fejlesztése.

mapinfo (400 x 214).jpg