Térképek

Az évek során, cégünk kidolgozott egy nagyon jó minőségű (1:10000> méretarányokra alkalmas) Magyarország digitális térképi adatbázist, melynek adatrétegei különböző közlekedésinformatikai és más, térinformatikai projektekben és az ÚtInfó navigációs termékünkben voltak és vannak felhasználva. E rétegek tervszerű évenkénti frissítésen esnek át, mely biztosítja az adatok frissességét.

A következő Magyarországot lefedő térkép rétegeket ajánljuk a kedves érdeklődők figyelmébe:

1. Úthálózati szakasz/csomópont
2. Cím
3. Birtokhatárok
4. Helyrajzi számok
5. Vasút

A térképrétegek megrendelhetők külön-külön vagy több réteges adatcsoportokban. Az adatok helyileg, településként, vagy nagyobb közigazgatási határokra (régiók, megyék stb.), akár országos lefedésre is biztosíthatóak.

1. Úthálózati szakasz/csomópont

E két térképi adatrétegünk alkotja az 1998-2009 között, CData-Térképtár Kft. által létrehozott országos utcaszintű úthálózatot, amelynek a változásvezetését cégünk differenciális, joghatályos GPS technológiával végzi évenként, illetve az Magyar Közút Nonprofit Zrt. évenkénti hivatalos adatbázisait felhasználva végez rajtuk karbantartást.

Pontosságot, teljességet és frissességet esetenként 4-5 más adatfelülettel hasonlítottuk össze. Ahol lehetett, ortofotó és műholdas légi felvételeket is alkalmaztunk. A szakasz/csomópont rétegek attribútumait saját fejlesztésű algoritmusokkal töltjük fel, majd manuálisan egészítjük és pontosítjuk ki.

A közterületek neve és típusa - lakott területeken belül - egyezik a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által feltüntetett nevekkel és közterület típusokkal. Ez az országos úthálózat tartalmazza az összes állami és önkormányzati kezelésben levő utakat, valamint az erdészeti és egyéb, magántulajdonban levő utak nagy részét.

Adatformátum: Mapinfo TAB és ESRI SHP. Vetületi rendszer: az adatok EOV és WGS84 koordináta rendszerekben vannak tárolva. Igény esetén bármi más formátum és vetület biztosítható.

- A szakasz állomány az utak gerincét szimbolizáló, csak törtvonal (polyline) objektumokat tartalmazó réteg.

- A csomópont állomány csak pont (point, symbol) objektumokat tartalmaz, amik az útkereszteződéseknek felelnek meg. Egy szakasz tehát, egy út két szomszédos csomópontja közötti rész.

- Egy térképen belül minden szakasz végein pontosan 1-1 darab csomópont van.

- Minden egyes szakasz a vele érintkező szakaszokkal összeér, így nincsenek szakadások az úthálózatban.
Megjegyzés: térképen a csomópont réteg nem fog megjelenni, csak segédréteg.

Szakasz_csomopont (640 x 479).jpg

Szakasz réteg attribútum struktúra:

Ország Kód Integer szám, ország kódja, Magyarországé 1

Térkép Kód Integer szám, térkép kódja. A 42 térkép kódja 11-52-ig van.

KSH Kód Integer szám, települést jelképező 3 vagy 4 jegyű kód

Rész Telep Kód Integer szám, résztelepülés kódja

Szakaszkód Integer szám, egyedi egy térképen belül.

Utca Kód Integer szám, az egy utcához tartozó szakaszoknak ugyanaz az utcakód-juk. Alapértelmezés: 9999 (pl. ha nincs utcanév).

Országos Kód Integer szám, az országos szakaszrétegen neki megfelelő szakaszkód (jelenleg nem használjuk = 0)

Nemzetközi Kód Integer szám, a nemzetközi szakaszrétegen neki megfelelő szakaszkód (jelenleg nem használjuk = 0)

Út Típus Integer szám, az út tipúsát (pl. autópálya, helyi főút,...) jelölő szám, 1-20ig *

Csomópont1 Integer szám, a szakasz egyik végén lévő csomópont kódja (rajzolatilag az elején lévő csp.)

Csomópont2 Integer szám, a szakasz másik végén lévő csomópont kódja (rajzolatilag a végén lévő csp.)

Helyi Név Character (128) karakter, utca név és közterület típus, belterületen (pl. "Hajdú utca" vagy "Hunyadi tér")

Országos Név Character (32) karakter, ha van, akkor a szakasz országos neve (pl. "M3" vagy "33")

Nemzetközi Név Character (32) karakter, ha van, akkor a szakasz nemzetközi neve (pl. "E71")

Szint Emelő Jelző Integer szám, ha egy -tipusa alapján- nem országos utat mégis az országos réteg részévé akarunk tenni (0=nincs emelés, 1=országos szintre, 2=nemzetközi szintre)

Tranzit Integer szám, tranzit útvonal-e (0=nem, 1=igen)

Egyirányú Integer szám, (0=nem, azaz kétirányú, 1=csomopont1 felé egyirányú, 2=csomopont2 felé egyirányú)

Osztott pályás Integer szám, (0=nem, 1=záróvonal, 2=fizikai akadály az út két oldala között)

Körforgalom Small integer szám, (0=nem, 1=igen, 2=igen, körforgalom része a szakasz, de nincs belőle kijárat)

Hossz Decimal (10,1) szám, a szakasz hossza méterben

* Az Út Típus kifejtése:

1. autópálya
2. autóút
3. országos út 1 jegyű
4. országos út 2 jegyű
5. országos út 3 jegyű
6. országos út 4 és 5 jegyű
7. helyi főút (városon belül főút táblával ellátva, nem megy ki a településről)
8. országos le / felhajtó
9. helyi le / felhajtó
10. egyéb autós út (burkolt)
11. földút
12. gyalogút (autóval használható)
13. gyalogút (autóval nem használható - keskeny)
14. gyalogút (autóval nem használható - lépcső)
15. gyalogút (autóval nem használható - járda)
16. kerékpárút
17. turistaút
18. – nem használjuk
19. – nem használjuk
20. komp (országos ajánláshoz is kell)

Csomópont réteg attribútum struktúra:

Ország Kód Integer szám, ország kódja, Magyarországé 1

Térkép Kód Integer szám, térkép kódja. A 42 térkép kódja 11-52-ig van.

KSH Kód Integer szám, települést jelképező 3 vagy 4 jegyű kód **

Rész Telep Kód Integer szám, résztelepülés kódja

Csomópont Kód Integer szám, egyedi egy térképen belül ***

X Float szám, a csomópont EOV vetületű X koordinátája

Y Float szám, a csomópont EOV vetületű Y koordinátája

Átjáró Autós Jelző Integer szám, nem használt

Átjáró Gyalogos Jelző Integer szám, nem használt

Kirobbanási Pont Integer szám, nem használt

** - Amennyiben a csomópont valamilyen határon van, és átjáró a két terület között:

2 = térképen belül a településhatáron lévő csomópontnál.
3 = térképhatárnál, tehát a 42 új térkép határainál lévő csomópontnál.
4 = országhatárnál.
Az összes többi csomópontnál a normál KSH kód amely a települést azonosítja.

*** - a 3-as és 4-es KSH kód-ú csomópontoknál országosan 1'000'001 -től számozunk, az azonos koordinátájú csomópontok (térképhatárnál úttalálkozás) kódja azonos.
- a 2-es KSH kód-ú csomópontoknál 6 jegyű kód: Első két szám a térképkód,
maradék három 0001-től 9999-ig számozódhat térképenként (pl. 22 -es térképen 220001- től 229999-ig), (a 42 térkép kódja: 11-52)
- a normál csomópontoknál térképenként 1-től indul a számozás.

Belépés